Yếu tố tinh thần cũng được đánh giá có vai trò quan trọng trong quá trình điều trị suy thận. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video.