Thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể. Vậy cấu tạo đơn vị chức năng của thận cụ thể là như thế nào? Mời bạn cùng theo dõi nội dung video trên!