Để đánh giá mức độ suy thận sẽ được áp dụng dựa vào chỉ số creatinin trong máu. Vậy xét nghiệm chỉ số creatinin như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video trên đây.