Việc phát hiện và điều trị bệnh suy thận cấp kịp thời sẽ tránh được những hậu quả như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video trên đây.