Người cần chạy thận nhân tạo là khi tình trạng suy thận đã đến giai đoạn cuối. Vậy tại sao người phải chạy thận nhân tạo vẫn có thể đi tiểu bình thường? Để được giải đáp, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong video trên.