Suy thận là bệnh cảnh lâm sàng của rất nhiều hình thái tổn thương thận, do nhiều nguyên nhân gây ra. Liệu tình trạng suy thận ở nữ giới ảnh hưởng đến hoạt động tình dục như thế nào? Lắng nghe phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong video trên!