Suy thận giai đoạn 1 là mức độ nhẹ nhất của bệnh suy thận. Vậy người bị suy thận độ 1 có nên dùng Ích Thận Vương để tăng cường chức năng thận, hỗ trợ điều trị bệnh và ngăn ngừa biến chứng không? Lắng nghe PGS.TS Dương Trọng Hiếu tư vấn trong video!