Người ta quy định độ suy thận dựa và mức độ lọc của cầu thận. Khi ở mức độ suy thận độ 4 có thể sẽ phải chạy thận. Ngoài ra, các bác sĩ còn cần phải xác định vào mức lọc của cầu thận. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng nghe PGS.TS Trần Đình Ngạn tư vấn!