Suy thận độ 2 khiến ông Hạnh ở Quảng Bình vô cùng mệt mỏi, sức khỏe giảm sút và luôn lo sợ sẽ phải chạy thận. Chỉ đến khi ông biết đến sản phẩm thảo dược, tình trạng suy thận mới được cải thiện. Xem chia sẻ của ông trong video trên đây.