Muốn điều trị bệnh suy thận hiệu quả thì phải hiểu suy thận là gì và suy thận có mấy cấp độ. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Trần Quang Đạt trong nội dung video.