Nếu ở thận có vấn đề bất ổn, có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý hoặc tác động trực tiếp tới khả năng sinh lý của mỗi người. Suy thận ảnh hưởng chức năng sinh lí của nữ giới như thế nào? Hãy lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn trong nội dung video.