Ích Thận Vương có thành phần và công dụng như thế nào? Mời bạn lắng nghe những phân tích đến từ PGS. TS Trần Đình Ngạn trong nội dung video trên đây.