Suy thận độ 2 là một trong 5 giai đoạn của bệnh suy thận. Nhiều người thắc mắc không biết khi bị suy thận độ 2 có thể dùng Ích Thận Vương được không? Để hiểu rõ hơn, hãy lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua nội dung video trên đây.