Vai trò của thận đối với cơ thể là vô cùng quan trọng. Cụ thể như thế nào, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video trên đây.