Suy thận là bệnh cảnh lâm sàng của rất nhiều hình thái tổn thương thận, do nhiều nguyên nhân gây ra. Vậy những đối tượng nào có nguy cơ mắc bệnh suy thận?Để có câu trả lời, hãy theo dõi những phân tích của TS Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video trên đây.