Tiểu không tự chủ (không kiểm soát) xảy ra ở khá nhiều đối tượng ở nhiều lứa tuổi với mức độ từ nặng tới nhẹ. Vậy nguyên nhân do đâu? Các phòng tránh và điều trị chứng bệnh này như thế nào? Lắng nghe phân tích của chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân trong video!