Người cần chạy thận nhân tạo khi tình trạng suy thận đã đến giai đoạn cuối. Vậy người phải chạy thận nhân tạo có đi tiểu bình thường được không? Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video trên!