Thận yếu có thể ảnh hưởng tới sinh lý. Vậy người mắc suy thận có cần kiêng quan hệ để đảm bảo sức khỏe không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video.