Suy thận là bệnh cảnh lâm sàng của rất nhiều hình thái tổn thương thận, do nhiều nguyên nhân gây ra. Vậy người bị suy thận nên có chế độ sinh hoạt như thế nào? Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video.