Suy thận độ 1 tức là chức năng của thận bị suy giảm khoảng 25% so với mức độ bình thường. Vậy với người mắc bệnh suy thận độ 1 có dùng Ích Thận Vương trong hỗ trợ điều trị được không? Lắng nghe tư vấn của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong video trên!