Thận là cơ quan rất quan trọng của cơ thể. Vì thế, bạn cần chú ý trong việc giữ gìn sức khỏe cho thận. Vậy có thể cải thiện chức năng thận bằng cách nào? Lắng nghe chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn trong video trên!