Người bị suy thận mạn và bệnh dạ dày dùng Ích Thận Vương được không là vấn đề được nhiều người quan tâm. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video trên đây.