Chi phí lọc máu hay ghép thận không hề nhỏ, có thể trở thành gánh nặng đối với nhiều gia đình. Vậy những người không đủ điều kiện kinh tế, họ sẽ phải làm gì và điều trị ra sao để duy trì sự sống? Xem TS. Nguyễn Thị Vân Anh tư vấn rõ nhất trong video trên!