Khi suy thận đến giai đoạn cuối, sức khỏe của người bệnh sẽ suy giảm nhanh chóng. Lựa chọn sử dụng Ích Thận Vương là một trong những biện pháp giúp bạn làm chậm quá trình suy thận. Lắng nghe tư vấn của chuyên gia Trần Quang Đật trong video trên!