Suy thận độ 2 có mức lọc cầu thận từ 60 - 89ml/phút. Nhiều người thắc mắc dùng Ích Thận Vương hỗ trợ điều trị suy thận độ 2 lâu dài được không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong video!