Muốn điều trị suy thận hiệu quả cần kiểm soát tốt từ nguyên nhân gây bệnh. Nhiều người thắc mắc liệu dùng Ích Thận Vương hỗ trợ điều trị suy thận có hiệu quả ra sao? Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video.