Điều trị suy thận như thế nào là mối quan tâm của rất nhiều người. Để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp điều trị suy thận, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video.