Suy thận là tình trạng ngày càng phổ biến. Điều trị suy thận như thế nào là mối quan tâm của rất nhiều người. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video.