Suy thận độ 3 là cấp độ trung bình trong 5 cấp của suy thận. Vậy điều trị suy thận độ 3 như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Trần Quang Đạt trong nội dung video.