Thận nhân tạo là một phương pháp lọc máu ngoài thận để lấy đi khỏi cơ thể những sản phẩm cặn bã và lượng nước dư thừa. Vậy điều gì xảy ra với bệnh nhân khi có quyết định phải chạy thận? Hãy theo dõi video trên đây để có lời giải đáp.