Nang thận có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào. Vậy bệnh lý này có nguy hiểm không và nên điều trị như thế nào? Việc dùng sản phẩm Ích Thận Vương có hiệu quả không? Lắng nghe những phân tích của chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân trong video trên!