Bệnh thận thường diễn biến âm thầm nên có khi phát hiện được bệnh thì đã ở giai đoạn suy thận và cần phải tiến hành điều trị phức tạp hơn... Vậy có cách nào có thể nhận biết sớm bệnh thận? Hãy cùng theo dõi chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn trong video!