Chức năng thận có mối liên quan mật thiết tới khả năng sinh lý. Nếu thận có vấn đề sẽ ảnh hưởng tới tâm lý hoặc tác động tới khả năng sinh lý. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong video trên đây.