Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của con người, nhưng cụ thể chức năng của thận là gì thì không phải ai cũng hiểu rõ. Để có thêm thông tin về vấn đề này, hãy theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong video trên đây.