Việc lựa chọn sử dụng Ích Thận Vương hàng ngày là một trong những biện pháp giúp bạn làm chậm quá trình suy thận giai đoạn đầu, ngăn chặn nguy cơ phải chạy thận. Hãy cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia Trần Quang Đạt trong video trên!