Không chỉ dùng thuốc mà cần cân đối giữa chế độ làm việc, ăn uống hay tập luyện. Quan trọng là đảm bảo cho mình có sức khỏe. Hãy xem chi tiết chia sẻ của chuyên gia Tuấn Anh qua video này.