Hiện nay, nhiều người truyền tai nhau về cách chữa suy thận bằng cây dành dành. Vậy vị thuốc này có những tác dụng quý như thế nào? Hãy cùng lắng nghe TS.Vũ Thị Khánh Vân phân tích về tác dụng của cây dành dành và cần phải sử dụng như thế nào thì tốt nhất!