Suy thận độ 4 khiến ông Nguyễn Công Nhuận, ở Nghệ An giảm sút sức khỏe rõ rệt. Thật may mắn khi ông kiên trì sử dụng sản phẩm Ích Thận Vương, tình trạng bệnh đã được cải thiện, ngăn ngừa nguy cơ phải chạy thận. Xem chia sẻ của ông ở video trên đây.