Chạy thận nhân tạo là giải pháp giúp duy trì công việc của thận khi nó suy giảm chức năng. Nhiều người suy thận, thậm chí đã chạy thận sử dụng Ích Thận Vương đều cho kết quả điều trị khả quan. Xem chi tiết ý kiến của chuyên gia Vũ Tuấn Anh trong video!