Suy thận độ 1 là chức năng của thận bị suy giảm khoảng 25% so với bình thường. Vậy cải thiện suy thận độ 1 như thế nào? Dùng Ích Thận Vương được không. Để được giải đáp, hãy cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video trên.