Thận là cơ quan có vai trò vô cùng quan trọng và dễ bị tổn thương, dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng. Vậy làm sao để cải thiện chức năng thận? Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video.