Thận ứ nước là một trong những bệnh lý về thận thường gặp. Cách trị bệnh thận ứ nước đang được nhiều người lựa chọn và mang lại hiệu quả tốt là sử dụng Ích Thận Vương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy xem chia sẻ của chuyên gia Trần Quang Đạt trong video!