Có cách nào điều trị suy thận độ 3 không? Làm sao để bệnh không tiến triển nặng hơn? Mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ PGS. PTS Trần Đình Ngạn qua nội dung video trên đây.