Bệnh tiểu đường là bệnh xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không thể sử dụng đúng cách lượng insulin bình thường. Với bệnh có nguy cơ biến chứng thành suy thận không? Lắng nghe những phân tích của chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân trong video!