Vậy cụ thể bệnh suy thận là gì? Hình thành như thế nào? Bao gồm mấy dạng? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Trần Quang Đạt trong nội dung video.