Bác Ngô Tấn Thuận (sinh năm 1955) ở TP HCM có thời gian gần như không đi lại được vì bệnh suy thận, chân phù nề, người vô cùng mệt mỏi. Bây giờ bác có thể đi sửa ống nước giúp hàng xóm như thường! Bác đã làm như thế nào? Hãy xem trong video trên1