Thận là cơ quan rất quan trọng của cơ thể, thận hoạt động tốt giúp cho cơ thể bạn khỏe mạnh. Vì thế, bạn cần chú ý trong việc giữ gìn sức khỏe cho thận. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn lắng nghe chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn trong video trên!