Nghiên cứu tại Trường ĐH Putra Malaysia: 7/2009
“Đánh giá tác dụng lợi tiểu của cây Râu Mèo”
Đặt vấn đề: Râu mèo được sử dụng trong y học truyền thống trong nhiều thế kỷ, đặc biệt là điều trị các bệnh thận - tiết niệu
Phương pháp nghiên cứu: Dịch chiết đường uống với liều 5 và 10 mg / kg chuột và các nhóm kiểm soát được uống thuốc lợi tiểu furosemide hoặc hydrochlorthiazide 10 mg / kg. Tích nước tiểu, nước tiểu pH, mật độ nước tiểu và các chất điện giải được xác định mỗi giờ và trong 4h. Đo nồng độ glucose, albumin, nitơ urê máu (BUN) và creatinine.
Kết quả:Râu mèo thể hiện tác dụng lợi tiểu phụ thuộc vào liều sử dụng. Tuy ít ảnh hưởng đến nồng độ Na+, Cl-, nhưng nước tiểu bài tiết K + đã được tăng lên đáng kể. Dịch chiết Râu mèo làm tăng nhẹ Creatinine và Glucose máu. Mặc dù có ý nghĩa thống kê khi so sánh để kiểm soát, mức độ tăng này vẫn nằm trong phạm vi bình thường.
AnyConv.com__tải xuống.webp
Tác dụng của thảo dược râu mèo đối với bệnh lý thận

Abstract

ETHNOPHARMACOLOGICAL RELEVANCE:

Orthosiphon stamineus has been used in traditional medicine for centuries especially to treat diseases of the urinary system.

AIM OF THE STUDY:

To investigate the diuretic activity, to elucidate its possible mechanism and to evaluate the renal effects of Orthosiphon stamineus extract.

MATERIALS AND METHODS:

Water extracts were administered orally at doses of 5 and 10 mg/kg to Sprague-Dawley rats and the control groups were given commercial diuretic drugs either furosemide or hydrochlorthiazide at 10 mg/kg. Urine volume, urine pH, urine density and urine electrolytes were determined every hour for 4h. Blood was assayed for glucose, albumin, blood urea nitrogen (BUN) and creatinine.

RESULTS:

O. stamineus extract exhibited dose-dependent diuretic activity. However, excretion of Na+ and Cl(-) was not markedly elevated, but urinary excretion of K+ was significantly increased. O. stamineus extracts slightly increased the serum BUN, creatinine and blood glucose level. Although these levels were statistically significant when compared to control, these levels were still within normal range.

CONCLUSIONS:

O. stamineus exhibited diuretic activity, but was less potent than furosemide and hydrochlorothiazide. Care should be taken when consuming this herb as slight increase of kidney function enzymes was recorded.

—Kết quả: Râu mèo thể hiện tác dụng lợi tiểu; tăng bài tiết K+, ít ảnh hưởng đến Na+, Cl-. Nhưng tác dụng lợi tiểu kém Furosemid, Hydrochlothiazide