Suy Thận muốn tư vấn, ITV, cách điều trị
Trả lời:

Chào bạn. Suy thận cần tư khám và điều trị sớm bạn nhé!