Tu van
Trả lời:

Chào bạn. Không biết bạn hay ngwuowif nhà cẫn tư vấn bệnh gì ạ?